nl   eng

Achtergrondinformatie

Background information

De GGD Amsterdam doet regelmatig onderzoek naar de gezondheid, het welbevinden en de zorgbehoefte van de inwoners van de regio Amsterdam-Amstelland. Dit doen wij in opdracht van de gemeenten in ons werkgebied. De gemeenten en de GGD gebruiken de resultaten van het onderzoek voor het opstellen van het lokale volksgezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van de inwoners te verbeteren.

The GGD Amsterdam regularly conducts research on health, well-being and the healthcare needs of inhabitants in the region Amsterdam-Amstelland. We conduct this research on behalf of the municipalities of our region. The municipalities and the GGD use the results to develop local public health policy and to organise activities aimed at improving the health and well-being of the inhabitants.

Wat is de GGD Gezondheidsmeter 2020?
What is the GGD Gezondheidsmeter 2020?

De GGD Gezondheidsmeter 2020 is een landelijk onderzoek naar de gezondheid en leefgewoonten van inwoners van 18 jaar en ouder. De GGD Amsterdam voert het onderzoek uit in Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In de vragenlijst staan vragen over gezondheid, welzijn, leefgewoonten en woonomgeving. Ook vragen we na wat de invloed is van de coronacrisis op de gezondheid. De GGD’en voeren dit onderzoek uit in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor meer informatie kunt u terecht op www.ggd.amsterdam.nl/gm2020.

The GGD Gezondheidsmeter 2020 is a national survey on health and lifestyle of residents aged 18 and older. The GGD Amsterdam is conducting this survey in Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel and Uithoorn. The questionnaire contains questions about health, well-being, lifestyle and living environment. We also inquire about the impact of the corona crisis on health. The GGD’s are conducting this research in collaboration with the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Central Bureau of Statistics (CBS). For more information, please visit www.ggd.amsterdam.nl/gm2020.