nl   eng

Meedoen aan het onderzoek

1. Waarom krijg ik een uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek?
2. Kan ik ook meedoen als ik geen uitnodiging heb gehad?
3. Ben ik verplicht om de vragenlijst in te vullen?
4. Hoe komt de GGD aan mijn naam en adresgegevens?
5. Ik vul de vragenlijst liever niet via internet in. Kan ik de vragenlijst invullen op papier?
6. Hoeveel tijd kost het invullen van de vragenlijst?
7. Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijst?
8. Mag iemand anders de vragenlijst voor mij invullen?
9. Ik wil zelf niet meedoen. Mag iemand anders de vragenlijst invullen?
10. Ik ben mijn vragenlijst kwijtgeraakt. Kan ik een nieuw exemplaar krijgen?
11. Ik ben mijn inlogcode kwijt. Wat moet ik doen?
12. Ik ben de antwoordenvelop kwijt. Waar kan ik de ingevulde vragenlijst naartoe sturen?
13. Waarom krijg ik een herinneringsbrief als ik de vragenlijst al heb opgestuurd?
14. Door een computerstoring kon ik niet verder. Wat nu?
15. Wanneer krijg ik bericht over de verloting van de prijzen?

3. Ben ik verplicht om de vragenlijst in te vullen?

Nee, u bent niet verplicht om de vragenlijst in te vullen. Maar uw deelname is wel belangrijk. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter het beeld is dat wij krijgen van de gezondheid van de inwoners van onze regio. Daarom hopen wij dat u mee wilt doen aan het onderzoek.

4. Hoe komt de GGD aan mijn naam en adresgegevens?

Alle inwoners van Nederland staan in het landelijke bevolkingsregister. Om u een uitnodigingsbrief voor het onderzoek te sturen hebben wij uw naam en adres nodig. Het CBS trekt voor dit onderzoek de steekproef uit het bevolkingsregister.

6. Hoeveel tijd kost het invullen van de vragenlijst?

De ene persoon vult de vragenlijst sneller in dan de andere persoon, maar gemiddeld duurt het invullen van de vragenlijst een half uur. In Amsterdam krijgt een deel van de mensen een kortere vragenlijst die in ongeveer 15 minuten ingevuld kan worden.

7. Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijst?

Ja, een medewerker van de helpdesk kan u helpen bij het invullen van de vragenlijst. Dit kan in verschillende talen. Bel (gratis) 0800-0200 823 (bereikbaar ma t/m vr van 9.00 – 21.00 uur, zat van 10.00 – 13.00 uur). U krijgt contact met DESAN, het bureau dat de GGD ondersteunt bij dit onderzoek.

11. Ik ben mijn inlogcode kwijt. Wat moet ik doen?

Voor het opvragen van uw inlogcode kunt u contact opnemen met DESAN, het bureau dat de GGD ondersteunt bij dit onderzoek. De helpdesk is bereikbaar via 0800 - 0200 823 (gratis, bereikbaar ma t/m vr van 9.00 – 21.00 uur, zat van 10.00 – 13.00 uur) of mail naar helpdesk@gm2020.nl. Let op: de inlogcode is een persoonlijke code die alleen door u gebruikt mag worden.

13. Waarom krijg ik een herinneringsbrief als ik de vragenlijst al heb opgestuurd?

In het onderzoek krijgen mensen die nog niet hebben meegedaan een herinneringsbrief. Het kost enige tijd om deze herinneringsbrieven klaar te maken voor verzending. Helaas kan het daardoor vóórkomen dat mensen die de vragenlijst al hebben ingevuld, toch een herinnering krijgen. Behoort u tot deze groep? Dan hoeft u de vragenlijst natuurlijk niet nogmaals in te vullen. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking aan het onderzoek.

14. Door een computerstoring kon ik niet verder. Wat nu?

Om verder te gaan met de vragenlijst kunt u opnieuw inloggen met uw inlogcode. U gaat dan automatisch verder bij de vraag waar u was gebleven. U hoeft dus niet de hele vragenlijst opnieuw in te vullen.

15. Wanneer krijg ik bericht over de verloting van de prijzen?

Wanneer u de vragenlijst online invult, ziet u direct of u een cadeaubon van €50,- heeft gewonnen. Wanneer u de vragenlijst op papier invult, ontvangt u begin 2021 een persoonlijk bericht als u een cadeaubon gewonnen heeft. Ook de winnaars van de iPads krijgen begin 2021 hiervan bericht.