nl   eng

2. Worden de gegevens vertrouwelijk behandeld?

Ja, uw antwoorden behandelen we uiteraard vertrouwelijk. In dit onderzoek beschermen wij uw privacy zoals dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven. De verwerkte gegevens worden alleen voor statistische doelen gebruikt. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

3. Hoe wordt gecontroleerd of ik de vragenlijst heb ingevuld?

Bij de digitale vragenlijst wordt de inlogcode geregistreerd. De computer kan zien of u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Op de schriftelijke vragenlijst staat een barcode. Deze wordt ingelezen door de computer. Die barcodes en inlogcodes worden vergeleken met het overzicht van alle geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis daarvan worden eventueel herinneringsbrieven verzonden. Na afloop van het onderzoek worden alle naam- en adresgegevens vernietigd.

4. Op welke manier werkt de GGD in dit onderzoek samen met het RIVM en het CBS?

De GGD(en) werkt samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uw gegevens worden samengevoegd met informatie die het CBS krijgt van andere instellingen. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegen ze samen. CBS, RIVM en GGD maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk. Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen . Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.