nl   eng

1. Wat gebeurt er met de resultaten van dit onderzoek?

De resultaten van het onderzoek helpen gemeenten en de GGD bij het opstellen van het lokale volksgezondheidsbeleid en bij het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van de inwoners te verbeteren.

3. Krijg ik bericht over de resultaten van het onderzoek?

Nee, het is niet mogelijk om de deelnemers op de hoogte te stellen van de onderzoeksresultaten. De adresgegevens van de deelnemers worden na het sluiten van het onderzoek immers vernietigd. De resultaten van het onderzoek worden openbaar gemaakt in 2021.